NEN 2484: Ladders en trappen (klimmateriaal)

Wat is NEN 2484 Ladders en trappen?

De norm NEN 2484 geeft aanvullende eisen aan de minimale eisen waaraan ladders en trappen moeten voldoen volgens het Besluit Draagbaar klimmateriaal. Dit besluit is een onderdeel van de warenwet. Net besluit draagbaar klimmateriaal geldt voor particulieren en bedrijven terwijl de norm NEN 2484 alleen voor bedrijven geldt.

OFFERTEAANVRAAG

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, moeten we weten welke arbeidsmiddelen u heeft. U kunt op het formulier aangeven dat u met ons in contact wilt komen. U kunt ook al kort aangeven wat uw wensen zijn.

WAAROM INSPECTEREN?

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. Dat is vastgelegd in de Arbo-wet. Na de keuring is een keuringssticker verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring.

HEEFT U EEN INVENTARISATIELIJST?

Heeft u een inventarisatielijst van uw arbeidsmiddelen? Dan kunt u deze aan ons emailen: info@safetycontrol.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om een offerte op maat voor uw bedrijf te maken.

Moet ik mijn ladders en trappen laten keuren?

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN 2484 is de beste manier om aan deze arbowetgeving te voldoen. De norm beschrijft de inspectiepunten en de wijze van gebruik en onderhoud van ladders.

Wat wordt er gekeurd?

In de norm zijn diverse inspectiepunten vastgelegd. DIt betreft o.a. eisen die aan de contructie worden gesteld, controles op slijtage, optreklijn, borginrichting enz.  Aan de hand van een checklist worden alle relevante punten nagelopen.

Hoe vaak moet de keuring plaats vinden?

Ook voor de keuring van klimmateriaal is de frequentie vastgelegd. Werkgevers zijn verplicht voor een veilige werkomgeving te zorgen. De frequentie van de keuring moet deze veilige werkomgeving borgen. Weenk safety Control kan u hierin adviseren.

Weenk safety control Ladders en trappen

Wat keuren we?