NEN 2559: Brandblussers

Wat is NEN 2559 Brandblussers?

NEN norm 2559 beschrijft normen voor het onderhoud van draagbare poederblussers, schuimblussers en CO2 blussers. De keuring van brandslanghaspels valt onder de NEN EN 671-3

Moet ik mijn brandblussers laten keuren?

Keuring van brandblussers is verplicht. Volgens de norm moet de keuring elk jaar plaatsvinden. Brandblussers zijn gevoelig voor veroudering. Weers- en omgevingsfactoren kunnen een grote rol spelen bij de conditie van het blusmateriaal.

Weenk Safety Control is onafhankelijk

Weenk Safety Control is geheel onafhankelijk. Wij vertegenwoordigen geen leveranciers van blusmaterialen of bepaalde merken. Wij hebben dan ook geen enkel belang bij de verkoop van blusmateriaal!

OFFERTEAANVRAAG

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, moeten we weten welke arbeidsmiddelen u heeft. U kunt op het formulier aangeven dat u met ons in contact wilt komen. U kunt ook al kort aangeven wat uw wensen zijn.

WAAROM INSPECTEREN?

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. Dat is vastgelegd in de Arbo-wet. Na de keuring is een keuringssticker verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring.

HEEFT U EEN INVENTARISATIELIJST?

Heeft u een inventarisatielijst van uw arbeidsmiddelen? Dan kunt u deze aan ons emailen: info@safetycontrol.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om een offerte op maat voor uw bedrijf te maken.

Wat wordt er gekeurd?

De controle van brandblussers wordt gedaan aan de hand van een inspectielijst. Deze controle omvat o.a.:

  • Visuele inspectie van blustoestel op beschadigingen, deuken en roestvorming.
  • Controle van slang en spuitmond
  • Leesbaarheid van transfer en controle rijkstype keur
  • Controle van gangbaarheid verzegeling
  • Controle van druk via de manometer en externe drukmeting
  • Controle van inslagmechanisme (alleen patroon apparaten)
  • Controle van patroon (alleen bij patroon apparaten)
  • Controle op afdichtingen

Daar waar nodig worden defecte onderdelen en vullingen vervangen.

weenk safety control nen keuringen brandblussers

Wat keuren we?