NEN 3140: Keuring elektrische handgereedschappen

Wat is NEN 3140

De norm NEN 3140 heeft betrekking op het keuren van laagspanningsinstallaties met een wisselspanning tot 1000V. Hieronder vallen ook de handgereedschappen. De norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen.

Wat wordt er gekeurd?

Weenk Safety Control keurt alle elektrische handgereedschappen. Hieronder vallen; boormachines, kabelhaspels, acculaders enz.

OFFERTEAANVRAAG

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, moeten we weten welke arbeidsmiddelen u heeft. U kunt op het formulier aangeven dat u met ons in contact wilt komen. U kunt ook al kort aangeven wat uw wensen zijn.

WAAROM INSPECTEREN?

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. Dat is vastgelegd in de Arbo-wet. Na de keuring is een keuringssticker verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring.

HEEFT U EEN INVENTARISATIELIJST?

Heeft u een inventarisatielijst van uw arbeidsmiddelen? Dan kunt u deze aan ons emailen: info@safetycontrol.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om een offerte op maat voor uw bedrijf te maken.

Moet ik mijn gereedschappen laten keuren?

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Hierbij is een periodieke controle van elektrische veiligheid een vereiste. De wet geeft hier verder geen invulling aan maar in de praktijk wordt de veiligheid geborgd door het uitvoeren van de periodieke inspecties van de elektrische handgereedschappen.

Hoe vaak moet de keuring plaatsvinden?

Het is gebruikelijk de keuring elk jaar plaats te laten vinden. Hier kan echter van af worden geweken. Weenk Safety Control kan u hierover adviseren.

Hoe wordt er gekeurd?

De inspectie/keuring van de gereedschappen bestaat uit twee onderdelen: Een visuele inspectie en een meting of beproeving. Hieronder in indicatie van de werkzaanheden:

Weenk safety control electrisch gereedschap testen

Visuele controle gereedschappen

 • Mechanische toestand van machine, rekening houdend met vocht, vuil en corrosie.
 • Beschermings- en aardleidingen mogen niet onderbroken zijn.
 • Er mogen geen tekenen aanwezig zijn die wijzen op een te hoge temperatuur.
 • Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.
 • De trekontlasting moet deugdelijk zijn.
 • De aansluitleiding moet juist zijn ingevoerd.
 • Contactstoppen en koppelcontactstoppen mogen niet beschadigd zijn.
 • Machines mogen niet ondeugdelijk aangepast zijn.
 • De machinebehuizing mag geen breuk vertonen

Meting en beproeving

 • Meting van de isolatieweerstand van het arbeidsmiddel.
 • Meting van de weerstand van de beschermingsleiding.
 • Kortsluittest.
 • De juiste werking van veiligheidscontacten.
 • De juiste werking van elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen.
 • De werking van aardlekbeveiliging door bediening van de testknop.
 • Meting van de aanspreekstroom- en –tijd van aardlekbeveiligingen

Hoe gaan we te werk?

Inventariseren

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, inventariseren we welke arbeidsmiddelen u heeft. Wellicht heeft u zelf een inventarisatielijst. Op basis van de inventarisatie maken we een offerte. (Offerte aanvragen)

Op locatie inspecteren

Onze inspecteurs beschikken over volledig ingerichte serviceauto’s om de meest voorkomende inspecties en reparaties ter plekke uit te kunnen voeren. Elk te inspecteren item wordt zowel visueel als elektrotechnisch geïnspecteerd. Alles wordt wordt voorzien van een goedkeuringssticker.

Registreren

Nadat de inspectie is uitgevoerd worden alle items ingevoerd in ons online gereedschapsbeheer systeem. U kunt hier inloggen en met vele zoekfuncties en overzichtslijsten precies zien wat er is geïnspecteerd, wat er is goedgekeurd en waar het zich bevindt.

Periodiek afspreken

Na de eerste inspectie maken we jaarlijks (of vaker indien noodzakelijk) een afspraak voor een inspectie. U hoeft zelf niets in de gaten te houden. Wij zorgen dat uw arbeidsmiddelen tijdig worden geinspecteerd. We kunnen inspecties uitvoeren op tijden dat het u het beste uitkomt. Dus ook in (bouwvak)vakanties of op zaterdag.

Repareren

Alle kapotte of beschadigde items worden ter plekke of in onze eigen werkplaats gerepareerd. Ongeacht het merk. Wij zijn onafhankelijk en kunnen alle merken en types repareren*.

 *mits het betreffende arbeidsmiddel of benodigde onderdelen nog leverbaar zijn.

Gereedschapsbeheer

Als klant van Weenk Safety Control heeft u toegang tot ons online registratiesysteem voor gereedschappen. In dit systeem wordt o.a. bijgehouden welke arbeidsmiddelen in gebruik zijn, en wanneer deze middelen gekeurd moeten worden.

Inlog “Mijn Gereedschapsbeheer”

Heeft u een inventarislijst?

Heeft u een inventarisatielijst van uw arbeidsmiddelen? Dan kunt u deze aan ons emailen: info@safetycontrol.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om een offerte op maat voor uw bedrijf te maken.

Wat keuren we?