NEN 3140: Keuring Laagspanningsinstallaties

Wat is NEN 3140 voor laagspanningsinstallaties?

De norm NEN 3140 heeft betrekking op het keuren van laagspanningsinstallaties met een wisselspanning tot 1000V. De norm voorziet in bepalingen om er voor te zorgen dat de installaties veilig zijn en dat er veilig aan deze installaties kan worden gewerkt.

Moet ik mijn laagspanningsinstallatie laten keuren?

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN 3140 is de beste manier om aan deze arbowetgeving te voldoen.

OFFERTEAANVRAAG

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, moeten we weten welke arbeidsmiddelen u heeft. U kunt op het formulier aangeven dat u met ons in contact wilt komen. U kunt ook al kort aangeven wat uw wensen zijn.

WAAROM INSPECTEREN?

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. Dat is vastgelegd in de Arbo-wet. Na de keuring is een keuringssticker verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring.

HEEFT U EEN INVENTARISATIELIJST?

Heeft u een inventarisatielijst van uw arbeidsmiddelen? Dan kunt u deze aan ons emailen: info@safetycontrol.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om een offerte op maat voor uw bedrijf te maken.

Wat wordt er gekeurd?

Als een elektrische installatie wordt opgeleverd, dan moet deze voldoen aan de NEN 1010. Is de installatie eenmaal in gebruik dan is de NEN 3140 van toepassing. De inspectie bestaat uit meerdere onderdelen. Hieronder vallen visuele inspecties en metingen.

Afhankelijk van de te keuren installatie kan Weenk Safety Control ook gebruik maken van thermografische inspectie. Bij themografische inspectie wordt met een warmtebeeldcamere opnamen gemaakt van delen van de installatie. Doel is het vaststellen van eventuele ongewenste temperatuursverhogingen in de installatie. Deze ongewenste verhogingen kunnen een indicatie zijn van bijvoorbeeld slechte verbindingen of componenten die niet meer goed functioneren

weenk safety control nen keuringen (16)
Weenk safety control laagspanningsinstallaties

Wat keuren we?