NEN 360-361-365: Valbeveiliging

Wat is NEN 360, 361, 365 Valbeveiliging

De normen NEN 360, NEN 361 en NEN 365 gaan over de eisen waaraan persoonlijke valbeveiliging moet voldoen. Hierbij is de NEN 365 een overkoepelende norm, de NEN 360 beschrijft de eisen aan valbeschermers met lijnsspanners en de NEN 361 gaat over valharnassen.

Moet ik mijn valbeveligingen laten keuren?

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN 360,361,365 is de beste manier om aan deze arbowetgeving te voldoen. De norm beschrijft de inspectiepunten voor het keuren van valbeveliging.

OFFERTEAANVRAAG

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, moeten we weten welke arbeidsmiddelen u heeft. U kunt op het formulier aangeven dat u met ons in contact wilt komen. U kunt ook al kort aangeven wat uw wensen zijn.

WAAROM INSPECTEREN?

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. Dat is vastgelegd in de Arbo-wet. Na de keuring is een keuringssticker verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring.

HEEFT U EEN INVENTARISATIELIJST?

Heeft u een inventarisatielijst van uw arbeidsmiddelen? Dan kunt u deze aan ons emailen: info@safetycontrol.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om een offerte op maat voor uw bedrijf te maken.

Wat wordt er gekeurd?

Aan de hand van een checklist wordt er op diverse inspectiepunten gekeurd en er is een uitgebreide vastlegging van feiten. De inspectiepunten betreffen o.a. de gordel, verbindingsmiddelen, ankers, d-ringen enz.

Hoe vaak moet de keuring plaats vinden?

Voor de keuring van valbeveiligingsmiddelen is geen frequentie vastgelegd. Werkgevers zijn verplicht voor een veilige werkomgeving te zorgen. Door het laten keuren van valbeveiligingsmiddelen kunt u aantonen dat u een veilige werkomgeving voor uw werknemers waarborgt.

valbeveiliging

Wat keuren we?