NEN EN 1004: Rolsteigers

Wat is NEN EN 1004 Rolsteigers?

De norm NEN EN 1004 beschrijft de visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen). De norm vervangt de bekende NEN 2718 en is geldig voor rolsteigers vanaf 2,50 meter werkvloerhoogte.

Moet ik mijn rolsteigers laten keuren?

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN EN 1004 is de beste manier om aan deze arbowetgeving te voldoen. De norm beschrijft de inspectiepunten voor het keuren van rolsteigers.

OFFERTEAANVRAAG

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, moeten we weten welke arbeidsmiddelen u heeft. U kunt op het formulier aangeven dat u met ons in contact wilt komen. U kunt ook al kort aangeven wat uw wensen zijn.

WAAROM INSPECTEREN?

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. Dat is vastgelegd in de Arbo-wet. Na de keuring is een keuringssticker verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring.

HEEFT U EEN INVENTARISATIELIJST?

Heeft u een inventarisatielijst van uw arbeidsmiddelen? Dan kunt u deze aan ons emailen: info@safetycontrol.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om een offerte op maat voor uw bedrijf te maken.

Wat wordt er gekeurd?

In de norm zijn diverse inspectiepunten vastgelegd. Alle belangrijke onderdelen van de rolsteiger zijn hier in opgenomen. Dit betreft o.a. De frames, zwenkwielen, leuningen en diagonalen, de vloeren ,de randbeveiliging en de uitzetpoten.

Hoe vaak moet de keuring plaats vinden?

Ook voor de keuring van klimmateriaal is de frequentie vastgelegd. Werkgevers zijn verplicht voor een veilige werkomgeving te zorgen. De frequentie van de keuring moet deze veilige werkomgeving borgen. Weenk Safety Control kan u hierin adviseren.

Weenk safety control (7)

Wat keuren we?