LAAT UW
GEREEDSCHAP
INSPECTEREN!

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. Dat is vastgelegd in de Arbo-wet. Na de keuring is een keuringssticker verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring.

SafetyControl in het veld

Stelling

NEN 15635

Inspectie van magazijn- en palletstellingen

Jaarlijkse keuringen en onderhoud aan magazijnstellingen, palletstellingen en soortgelijke opslag mogelijkheden zijn wettelijk verplicht.
Dit geldt voor zowel nieuwe als oude magazijnstellingen.
Ook zal de magazijnstelling / palletstellingen gekeurd moeten worden na een schade, verplaatsing of wijziging in de opstelling.

weenk safety control nen keuringen (12)

NEN 3140 GS

Elektrische handgereedschappen

Weenk Safety Control keurt elektrische handgereedschappen volgens NEN 3140. Werkgevers moeten volgens de Arbo wetgeving zorgen voor een veilige werkomgeving. De keuring van elektrische arbeidsmiddelen kan daar onderdeel van uit maken. Weenk kan u volledig ontzorgen met een uitgekiende en kosteneffectieve werkwijzer.

handgereed-
schappen

valbeveiliging

NEN 360-361-365 

Valbeveiligingen

De normen NEN 360, NEN 361 en NEN 365 gaan over de eisen waaraan persoonlijke valbeveiliging moet voldoen. Hierbij is de NEN 365 een overkoepelende norm, de NEN 360 beschrijft de eisen aan valbeschermers met lijnsspanners en de NEN 361 gaat over valharnassen.

ladder

NEN 2484

Ladders en trappen (klimmateriaal)

De NEN 2484 geeft aanvullen de eigen het “Besluit draagbaar klimmateriaal”. Dit “Besluit”wordt toegepast op de particuliere markt voor klimmateriaal. Bedrijven die willen voldoen aan de Arbowetgeving maken tevens gebruik van de aanvullende eisen zoals beschreven in de norm NEN 2784.

ehbo

BHV (EHBO)

Keuring Verbandmiddelen (EHBO uitrusting) voor BHV

Volgens de Arbowet moet elke onderneming over voldoende EHBO materiaal beschikken voor het verlenen van eerste hulp. Dat geldt niet alleen voor ondernemingen maar ook voor verenigingen en sport clubs.

rolstijgers

NEN EN 1004

Rolsteigers

De norm NEN EN 1004 vervangt Rolsteigers vervangt de bekende norm NEN 2718. De norm beschrijft de eisen die worden gesteld aan “rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen”

brandblussers

NEN 2559

Blustoestellen (brandblussers)

NEN norm 2559 beschrijft normen voor het onderhoud van draagbare poederblussers, schuimblussers en CO2 blussers. De keuringen zijn verplicht.

Wat keuren we?

Weenk safety control wat we keuren (12)Weenk safety control wat we keuren (9)Weenk safety control wat we keuren (11)Weenk safety control wat we keuren (6)Weenk safety control wat we keuren (8)Weenk safety control wat we keuren (10)

Weenk safety control wat we keuren (7)Weenk safety control wat we keuren (4)Weenk safety control wat we keuren (3)Weenk safety control wat we keuren (2)Weenk safety control wat we keuren (5)Weenk safety control wat we keuren (1)