weenk safety control nen keuringen (12)

NEN 3140

Elektrische handgereedschappen

Weenk Safety Control keurt elektrische handgereedschappen volgens NEN 3140. Werkgevers moeten volgens de Arbo wetgeving zorgen voor een veilige werkomgeving. De keuring van elektrische arbeidsmiddelen kan daar onderdeel van uit maken. Weenk kan u volledig ontzorgen met een uitgekiende en kosteneffectieve werkwijzer.

handgereed-
schappen

weenk safety control nen keuringen (14) kopie

NEN 3140

Laagspanningsinstallaties

Weenk Safety Control keurt Elektrische installaties (laagspanningsinstallaties) volgens NEN 3140. Elektrische installaties moeten veilig zijn voor de gebruikers. Nen 3140 voorziet in bepalingen voor de veiligheid van deze installaties en in bepalingen voor het veilig werken aan installaties.

Laagspannings-
installaties

ladder

NEN 2484

Ladders en trappen (klimmateriaal)

De NEN 2484 geeft aanvullen de eigen het “Besluit draagbaar klimmateriaal”. Dit “Besluit”wordt toegepast op de particuliere markt voor klimmateriaal. Bedrijven die willen voldoen aan de Arbowetgeving maken tevens gebruik van de aanvullende eisen zoals beschreven in de norm NEN 2784.

rolstijgers

NEN EN 1004

Rolsteigers

De norm NEN EN 1004 vervangt Rolsteigers vervangt de bekende norm NEN 2718. De norm beschrijft de eisen die worden gesteld aan “rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen”

valbeveiliging

NEN 360-361-365 

Valbeveiligingen

De normen NEN 360, NEN 361 en NEN 365 gaan over de eisen waaraan persoonlijke valbeveiliging moet voldoen. Hierbij is de NEN 365 een overkoepelende norm, de NEN 360 beschrijft de eisen aan valbeschermers met lijnsspanners en de NEN 361 gaat over valharnassen.

brandblussers

NEN 2559

Blustoestellen (brandblussers)

NEN norm 2559 beschrijft normen voor het onderhoud van draagbare poederblussers, schuimblussers en CO2 blussers. De keuringen zijn verplicht.

ehbo

BHV (EHBO)

Keuring Verbandmiddelen (EHBO uitrusting) voor BHV

Volgens de Arbowet moet elke onderneming over voldoende EHBO materiaal beschikken voor het verlenen van eerste hulp. Dat geldt niet alleen voor ondernemingen maar ook voor verenigingen en sport clubs.

Wat keuren we?

Weenk safety control wat we keuren (12)Weenk safety control wat we keuren (9)Weenk safety control wat we keuren (11)Weenk safety control wat we keuren (6)Weenk safety control wat we keuren (8)Weenk safety control wat we keuren (10)

Weenk safety control wat we keuren (7)Weenk safety control wat we keuren (4)Weenk safety control wat we keuren (3)Weenk safety control wat we keuren (2)Weenk safety control wat we keuren (5)Weenk safety control wat we keuren (1)